Budżet Obywatelski Warszawa 2023

5 (ESOG 217) - Zrywamy beton, sadzimy zieleń.
Projekt zakłada zdjęcie betonowych chodników występujących pomiędzy drzewami na ulicy Czerskiej w miejscach istniejących metalowych słupków i posadzeniu w tych miejscach krzewów. Dodatkowo posadzone zostaną krzewy w pasach obecnie istniejących trawników między chodnikiem a ulicą. Dosadzono by 5 drzew.

10 (ESOG 1494) - Bezpieczna Wielicka
Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych na ulicy Wielickiej, przez zwężenie jezdni na skrzyżowaniu z ulicą Broniwoja oraz wyznaczenie miejsc do parkowania na jezdni.

20 (ESOG 1047) - Zielona i przyjazna ulica Odyńca
Ulica Odyńca na odcinku od al. Niepodległości do Wołoskiej, a w szczególności do ul. Tagore'a, to przestrzeń nieprzyjazna dla pieszych. Projekt zakłada przeniesienie parkowania na jezdnię, dosadzenie drzew i krzewów, utworzenie oraz doświetlenie przejścia dla pieszych. Uczyńmy ul. Odyńca lepszą przestrzenią publiczną!

25 (ESOG 1920) - Remont chodnika w al. Niepodległości
Remont i oświetlenie chodnika oraz zabezpieczenie go przed ruchem samochodów

32 (ESOG 1429) - Idzikowskiego: poprawa włączenia do ruchu z drogi rowerowej przy skrzyżowaniu z Czerniakowską
Projekt zakłada poprawę włączenia do ruchu z drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu Idzikowskiego z Czerniakowską.

41 (ESOG 1348) - Stojaki rowerowe na terenie II Ogrodu Jordanowskiego
Montaż łącznie 18 stojaków na rowery (36 miejsc postojowych) w kształcie odwróconej litery „U” z poprzeczką na terenie II Ogrodu Jordanowskiego w jego dwóch lokalizacjach – 10 sztuk przy ul. Odyńca 6 i 8 sztuk przy ul. Jana Bytnara „Rudego” 15a.

46 (ESOG 1587) - Zieleń, ptaki i dzieciaki - zrewitalizowana zieleń i edukacja ekologiczna między Wiktorską a Dąbrowskiego
Projekt zakłada zrewitalizowanie zieleni, nowe nasadzenia i zadbanie o istniejącą zieleń, a także uwydatnienie walorów przyrodniczych na trasie codziennej wędrówki dzieci i ich rodziców do placówek opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na Starym Mokotowie (kwartał ulic Lipskiego, Wiktorska, Wołoska i Dąbrowskiego). Przestrzeń zostanie uporządkowana i wzbogacona o elementy wspierające edukację ekologiczną.

51 (ESOG 305) - Ściągamy beton - sadzimy drzewa, krzewy i byliny
Celem projektu jest zerwanie betonowych chodników na ul. Chełmskiej w miejscach, w których stoją metalowe słupki i posadzenie tam nowych drzew, krzewów i bylin. Ilość miejsc parkingowych pozostanie taka sama.

56 (ESOG 654) - Zazielenienie i renowacja osiedla Służewiec Południowy pomiędzy ulicami Cybernetyki a Jadźwingów
Celem projektu jest rewitalizacja i poszerzenie terenów zielonych, a także renowacja starych zniszczonych chodników oraz likwidacja zbędnego asfaltu w tej części dzielnicy.

63 (ESOG 742) - Przejście dla pieszych przez ul. Pory
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Pory jako kontynuację przejścia przez al. Sikorskiego przy wyjeździe z ul.Pory.

64 (ESOG 608) - Zazieleniamy Mokotów-nasadzenia krzewów i kwiatów w miejscu betonu.
Projekt zakłada rozebranie starych zniszczonych nawierzchni z płyt betonowych i asfaltu. Zastąpienie ich trawnikami, łąkami kwietnymi i krzewami.

71 (ESOG 658) - Zazielenienie i renowacja osiedla Służewiec Południowy pomiędzy ulicami Jadźwingów a Gruszczyńskiego
Celem projektu jest rewitalizacja i poszerzenie terenów zielonych, a także renowacja starych zniszczonych chodników oraz likwidacja zbędnego asfaltu w tej części dzielnicy.

73 (ESOG 859) - Wygodnie i bezpiecznie dla rowerzystów i pieszych. Remont nawierzchni Wału Siekierkowskiego, od mostu Siekierkowskiego do granicy dzielnic.
Na koronie Wału Siekierkowskiego biegnie turystyczna trasa pieszo-rowerowa, będąca jednocześnie drogą technologiczną. Ciąg pieszo-rowerowy ma nawierzchnię mineralno- tłuczniową. Niespoisty szuter, wystające kamienie i zapadliska wypełnione grubszymi kamieniami nie stwarzają komfortu jazdy i spaceru. Zasadnym byłoby dokonanie remontu w ramach prac utrzymaniowych. Na koronie Wału Siekierkowskiego byłaby położona wodnoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna.

78 (ESOG 1830) - Bezpieczna Bernardyńska
REMONT I WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 4 i 4 a WRAZ Z DEMONTAŻEM I MONTAŻEM SŁUPKÓW BLOKUJĄCYCH ORAZ REMONT CHODNIKA PRZY BUDYNKACH BERNARDYŃSKA 7 I 9, CZĘŚCIOWY REMONT PRZY BERNARDYŃSKIEJ 10 - NA TERENACH NALEŻĄCYCH DO MIASTA.

81 (ESOG 1725) - Jeszcze w zielone gramy! Zieleń zamiast betonowego podwórka
Projekt na ma celu zmianę zabetonowanego podwórka między budynkami w przestrzeń zieloną, funkcjonalną i dostępną dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami czy rodziców z dziećmi, a także poprawę warunków środowiskowych rosnących na tym terenie drzew.