Budżet Obywatelski Warszawa 2023

4 (ESOG 445) - Zieleń to tlen
Uzupełnienie i nowe nasadzenia zieleni/ krzewów kwitnących/ na podwórku,przed budynkami Białobrzeska 22 i Bitwy Warszawskiej 6. Stworzenie zielonego zakątka przyjaznego mieszkańcom.Wykonanie chodników w miejscach tzw.przedeptów

25 (ESOG 386) - Asfalt zwijamy i zielony dywan na Ochocie rozkładamy!
Celem projektu jest nasadzenie nowych kwiatów, traw ozdobnych i krzewów, tak aby poprawić estetykę, komfort życia mieszkańców oraz stworzyć oazę do życia dla pszczół. W projekcie zaproponowano też kilka gatunków roślin długo i obficie kwitnących w cieniu, co pozwoli rozwiązać problem nieatrakcyjnych pasów zieleni, które znajdują się w cieniu budynków.

26 (ESOG 506) - Odbetonujmy ochockie podwórko
Projekt polega na modernizacji skweru na podwórku przy przedszkolu Misia Wojtka nr 99 poprzez zmianę betonowej nawierzchni, wyposażenie w urządzenia integrujące opiekunów czworonogów, dzieci, seniorów, młodzież i dorosłych. Istniejące zadrzewienia i żywopłoty zostaną poddane zabiegom pielęgnacyjnym. Chodniki zostaną odnowione, a teren będzie uporządkowany i dyskretnie oświetlony.

29 (ESOG 596) - "Piątka dla seniorów" - Pakiet rozwiązań ułatwiający codzienne życie najstarszych mieszkańców dzielnicy (1) remont starych chodników (2) oświetlenie ciemnych podwórek (3) bezpieczne przejścia dla pieszych (4) rabaty kwiatowe przy blokach (5) wygodne ławki z oparciem
Projekt zakłada kompleksową rewitalizację okolicy zamieszkującej przez starszą społeczność naszej dzielnicy na Rakowcu. W skład działań wchodzi remont starych, zniszczonych już chodników utrudniających poruszanie się, doświetlenie ciemnych podwórek, oznaczenie przejść dla pieszych w okolicach sklepów, posadzenie kwiatów dookoła bloków oraz dostawienie nowych, wygodnych ławek z oparciem. Cały pakiet w sposób znaczący poprawi funkcjonalność i estetykę całego osiedla i pomoże w codziennym życiu naszym seniorom.

31 (ESOG 388) - Zadbana zieleń na Ochocie
Celem projektu jest nasadzenie nowych kwiatów, traw ozdobnych, krzewów i drzew w obszarze wyznaczonym przez ulice Grójecką, Bitwy Warszawskiej 1920r., Białobrzeską i Kopińską, tak aby poprawić estetykę i komfort życia mieszkańców. Stworzenie wielu kwitnących oaz do życia owadów, które jednocześnie będą tworzyły kolorystyczny akcent na skwerach i ulicach.

34 (ESOG 306) - Remont alejek parkowych w Parku Szczęśliwickim
Remont alejki asfaltowej wzdłuż ul. Przy Parku, remont alejek w okolicach mostu przy ul. Usypiskowej.

39 (ESOG 593) - Ogrody deszczowe na Ochocie (Rakowiec)
Ogrody deszczowe to naturalny sposób na zmniejszenie ilości wód opadowych w miejscach gdzie ich nadmiar powoduje notoryczne zalewanie ulic. Zielone instalacje oczyszczają także wodę, która wnika w okoliczną glebę. Ogród deszczowy zlokalizowany będzie w miejscu asfaltowych wysepek – łatwych do demontażu i zielonej aranżacji, co dodatkowo wpłynie na poprawę estetyki całej okolicy.

46 (ESOG 847) - Zielone podwórko Bohdanowicza 2
Projekt zgodnie z infografiką zakłada zerwanie asfaltowo-betonowej nawierzchni placu (1), budowę chodników wzdłuż obecnie najczęściej uczęszczanych dróg ruchu pieszego(3i4). Na pozostałych częściach placu powstaną trawniki wraz z wyspami zieleni urządzonej(2). Wyremontowany zostanie chodnik biegnący wzdłuż budynku Bohdanowicza 4 (5), wybudowany zostanie nowy chodnik (6 i 7) w miejscu istniejących przedeptów. Po północnej stronie budynku Bohdanowicza 2 wymieniona zostanie częściowo (od łącznika chodnikowego do wschodniej krawędzi budynku) nawierzchnia (8) stanowiąca przedłużenie asfaltowej alejki Parku Korotyńskiego w kierunku jezdni Bohdanowicza. Całość metamorfozy uwieńczą nasadzenia(9) i dodatkowa ławka.

54 (ESOG 1083) - Zielony Zakątek na Rakowcu
Przekształcenie wyasfaltowanego placu, będącego obecnie wyspą ciepła i powierzchnią biologicznie nieaktywną na osiedlu na Rakowcu w przestrzeń pełną zieleni, dająca cień mieszkańcom i umożliwiającą odprowadzenie wody opadowej do gleby.

67 (ESOG 225) - Udogodnienia w parku Zachodnim
Projekt zakłada montaż pergoli od strony południowej placu zabaw, nasadzenia żywopłotu od zachodniej strony placu zabaw, rosarium, budowę pochylni od strony Ronda Zesłańców Syberyjskich oraz budowę brakującego chodnika od strony ul. Szczęśliwieckiej.

69 (ESOG 894) - Rowerem do szkoły przez cały rok - wiaty rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej
Zadaszone wiaty rowerowe przy szkole będą przez cały rok służyły jako parking dla rowerów i hulajnóg dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz osób korzystających z ogólnodostępnych boisk sportowych. Będą stanowiły zachętę do przyjeżdżania do szkoły zeroemisyjnym pojazdem przez cały rok, nie tylko w czasie rowerowego maja.

75 (ESOG 1144) - Zazielenienie niepotrzebnie zabetonowanych powierzchni na ulicach Szczęśliwickiej i Oczki
W wielu miejscach naszego miasta istnieją zabetonowane powierzchnie z których nie korzystają piesi, rowerzyści ani nie istnieją na nich legalne miejsca parkingowe. Demontaż zniszczonej betonowej nawierzchni pozwoli stworzyć w tych miejscach trawniki oraz umożliwić nasadzenia krzewów i drzew.

78 (ESOG 1271) - Park kieszonkowy Dickensa / Grójecka
Remont nawierzchni alejek, instalacja 6 ławek i dosadzenie krzewów oraz trawy ozdobnej w parku na części (od strony ul. Dickensa) działki ew. nr 28 z obrębu 20309.

80 (ESOG 1287) - Park kieszonkowy Dickensa / Pawińskiego
Remont nawierzchni alejek, instalacja 5 ławek, instalacja 5 latarni i dosadzenie krzewów oraz trawy ozdobnej w parku na części (od strony ul. Dickensa) działki ew. nr 20/2 z obrębu 20309.