Budżet Obywatelski Warszawa 2023

1 (ESOG 14) - Mniej betonu dla Pragi
Projekt przewiduje rozbetonowanie fragmentów podwórek na Pradze-Północ i nasadzenia roślin

32 (ESOG 952) - Brakujący odcinek chodnika przy ul. Zamojskiego/Jagiellońskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego
Budowa brakującego odcinka chodnika przy ul. Zamojskiego/Jagiellońskiej przy skrzyżowaniu z ul. Marcinkowskiego, po stronie zachodniej (od Wisły). Ta inwestycja znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo wszystkich pieszych, nie wpłynie na ruch kołowy, ani nie wymaga wycinki drzew czy krzewów. Projekt dotyczy budowy chodnika przy jezdni ul. Zamoyskiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego wraz z budową przejścia dla pieszych z azylem oraz doświetlenia tego przejścia.

44 (ESOG 11) - Zielone podwórka dla Pragi - Kłopotowskiego/Okrzei, Środkowa/Strzelecka
Projekt dotyczy stworzenia przyjaznych przestrzeni rekreacyjnych z krzewami i niską roślinnością. Wybrane podwórka (Strzelecka/Środkowa, Okrzei/Kłopotowskiego) wymagają zagospodarowania zaniedbanych przestrzeni w miejscach, gdzie mieszkańcy silnie odczuwają brak ogólnodostępnych terenów zieleni, lub przywrócenia zieleni w miejscach, gdzie w ciągu ostatnich lat została zabetonowana.

45 (ESOG 61) - Kwitnące drzewa i krzewy dla Pragi
Nasadzenia kwitnących drzew i wysokich krzewów (zarówno na podwórkach, skwerach, jak i wzdłuż ulic) oraz ich pielęgnacja, podlewanie i wygrodzenia.

46 (ESOG 338) - Ulica Jagiellońska - zielona, bezpieczna i wygodna. Więcej drzew i zieleni na Starej Pradze
Projekt przewiduje uporządkowanie i odnowę przestrzeni i zieleni ulicy Jagiellońskiej na odcinku od ul. Marcinkowskiego do al. Solidarności w tym: rozbrukowanie, nasadzenia drzew, krzewów i uzupełnienie szpalerów drzew

59 (ESOG 8) - Rowerowy ład dla Pragi - stacje napraw i stojaki rowerowe
Projekt zakłada powstanie nowych samoobsługowych stacji napraw oraz montaż stojaków rowerowych w wybranych lokalizacjach.

90 (ESOG 13) - Parki kieszonkowe dla Pragi - Michałowska/Łochowska, Darwina/Starzyńskiego
Praga-Północ cierpi na brak atrakcyjnych skwerów między kamienicami, a Park Praski czy Michałowski z niektórych części dzielnicy są po prostu daleko. Dlatego proponujemy nowe zielone tereny: jeden przy ul. Starzyńskiego, drugi przy ul. Łochowskiej 52.