Budżet Obywatelski Warszawa 2023

15 (ESOG 503) - Skwer Rodzinny na Gocławiu_etap2_Boisko do tenisa ziemnego oraz więcej zieleni.
Projekt zakłada znaczne powiększenie przestrzeni Skweru Rodzinnego na Gocławiu (w trakcie realizacji) o teren istniejącego betonowego boiska do gry w kosza, zaś obok skweru powstanie nowe boisko do tenisa ziemnego oraz przestrzeń do gry w koszykówkę.

18 (ESOG 1025) - Zielona Praga Południe - nasadzenia i uporządkowanie terenu
- nasadzenia uzupełniające żywopłotów w kwartale ulic: Międzyborska, Kinowa, Waszyngtona, Stanów Zjednoczonych; - zielone nasadzenia przy ul. Sygietyńskiego 8; -uporządkowanie przestrzeni, ul. Groszowicka 15, róg Terespolskiej/Groszowickiej, Skrzyżowanie ul. Grochowskiej, Podskarbińskiej i Międzyborskiej; -Aranżacja dziedzińca ul. Sygietyńskiego 4 i 4a, Międzyborskiej 65 , Turbinowej 3; - Aranżacja podwórka ul. Waszyngtona 96 i 98; - Uporządkowanie zieleni na 3 podwórkach, wzdłuż chodników.

20 (ESOG 846) - Rowerowe i piesze ciągi na Witolinie. Drogi rowerowe i chodniki pomiędzy Grochowską a Łukowską/Rodziewiczówny oraz Dęblińską a Witolińską.
Projekt przewiduje budowę infrastruktury pieszej i rowerowej pomiędzy Łukowską/Rodziewiczówny a Grochowską oraz pomiędzy Witolińską a Dęblińską.

28 (ESOG 354) - Nowe drzewa, ławki i chodniki na Pradze Południe
Projekt zakłada posadzenie 100 dużych drzew na całej Pradze Południe, zakup 100 ławek parkowych dla całej Pragi Południe oraz remont chodników na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych. Roboty zakresie terenów wpisanych do rejestru zabytków wymagają uzyskania decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Lokalizacja, jak również ilość ławek, drzew i chodników w uzasadnionym przypadku może ulec zmianie.

35 (ESOG 866) - Dość potykania się - nowe chodniki i remonty chodników na Grochowie i Saskiej Kępie - część 2
Proponujemy budowę chodników w miejscach gdzie obecnie istnieją tylko błotniste przedepty oraz remonty chodników na kilku z dzielnicowych ulic, jak również urządzenie zieleni przyulicznej. Projekt jest wspólną inicjatywą mieszkańców a miejsca wybrane zostały na podstawie ich propozycji. Podzieliliśmy projekt na kilka części z powodu ilości, zachęcamy do głosowania na wszystkie.

44 (ESOG 948) - Wygodna, bezpieczna i zielona przestrzeń publiczna - nowe nasadzenia na Grochowskiej i Targowej oraz uporządkowanie parkowania na ul. Osowskiej
Projekt polega na wprowadzeniu nowych nasadzeń w pasie drogowym ul. Grochowskiej i Targowej oraz uporządkowaniu parkowania na ul. Osowskiej.

46 (ESOG 1464) - Kamionkowskie Błonia Elekcyjne: Modernizacja alejek, ławek oraz śmietników. Kontynuacja.
Kontynuacja zwycięskiego projektu z roku 2021. Projekt zakłada modernizacje zniszczonych alejek w okolicy Kanału Wystawowego. Wymiana zniszczonych ławeczek. Zamontowanie nowych śmietników z pokrywami, które uniemożliwiają wyjmowanie śmieci przez ptaki. Projekt zakłada nowe nasadzenia.

55 (ESOG 800) - Ławki na Saskiej Kępie i Gocławiu.
Rozbudowujemy sieć ławek rozstawionych na osiach komunikacyjnych prowadzących do sklepu, apteki, przychodni, przedszkola, biblioteki, działek, parku itp.

67 (ESOG 684) - Parking rowerowy przy pętli autobusowej na Bora-Komorowskiego
Bezpieczny i zadaszony parking rowerowy tuż przy pętli autobusowej na Bora-Komorowskiego to wystarczający pretekst, żeby przesiąść się z samochodu na rower w drodze. Zdrowo, ekologicznie, tanio!!!