Budżet Obywatelski Warszawa 2023

3 (ESOG 393) - Więcej ławek w Rembertowie
Projekt zakłada zakupu i montażu 50 ławek warszawskich na terenie Rembertowa.

5 (ESOG 873) - Likwidacja barier architektonicznych w Rembertowie
Projekt zakłada przestawienie 3 lamp oświetleniowych przy ul. Frontowa 1, które po przebudowie chodnika z powodu montażu wygrodzenia ulicznego utrudniają komunikację pieszą.

9 (ESOG 1089) - Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci na placach zabaw Rembertowa
Ławka do karmienia i przewijania dzieci pozwala zapewnić wygodę i bezpieczeństwo podczas przewijania lub karmienia dziecka. Umożliwia obserwowanie np. swojego drugiego dziecka na placu zabaw. Ławka pozwala zapewnić pewną intymność podczas karmienia piersią. Ławki powinny być tak ustawione, aby zapewniać możliwość dla rodzica (np. przebywających na placu z dwójką dzieci) obserwowania bawiącego się drugiego dziecka (starszego). Umożliwi to spokojne nakarmienie lub przewinięcie niemowlaka bez konieczności powrotu do domu. Wymienione place zabaw są miejscem przebywania dużej ilości dzieci wraz z rodzicami z pobliskich osiedli. Projekt obejmuje postawienie 6 ławek.

17 (ESOG 1639) - Zagospodarowanie "Górki" przy ul. Strażackiej
Celem projektu jest przygotowanie i dostosowanie Górki przy ul. Strażackiej do letniej i zimowej rekreacji w bezpiecznych warunkach. Wymaga to realizacji niezbędnych prac ziemnych. Górka będzie wówczas wykorzystywana do rekreacji dla starszych i młodszych dzieci z rodzinami. Górka będzie mogła służyć też jako miejsce na letnie kino "pod chmurką".

19 (ESOG 209) - Zielone przystanki autobusowe w Rembertowie
Projekt zakłada powstanie 2 zielonych przystanków autobusowych na terenie dzielnicy. Na zadaszeniu przystanku autobusowego zostanie wyłożony rozchodnik (roślina), dzięki temu przystanki autobusowe staną się bardziej przyjazne pasażerom i środowisku, a dodatkowo idealnie wpasują się w krajobraz.

25 (ESOG 839) - Nasadzenia krzewów w dzielnicy Rembertów
Projekt zakłada wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w miejscach niezagospodarowanych oraz uzupełnienia ubytków w istniejących nasadzeniach. Nasadzenia będą wykonane na odcinku ok. 200m – lewa strona ul. Traczy, tzw. Aleja Chwały.

29 (ESOG 1569) - Zielona przestrzeń relaksu - bezpieczny, zielony, dostępny teren na wydarzenia kulturalne dla dorosłych i dzieci
Teren na koncerty, potańcówki i pikniki sąsiedzkie przy Domu Kultury "Rembertów" potrzebuje remontu, by mógł służyć mieszkańcom jako zielona przestrzeń do relaksu. Projekt zakłada remont nawierzchni, która będzie bezpieczna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Zakupiony zostanie zewnętrzny instrument Marimba, a zieleń zostanie wypielęgnowana.