Budżet Obywatelski Warszawa 2023

1 (ESOG 1518) - Drzewa dla Włoch - edycja czwarta
Nasadzenia nowych drzew na terenie dzielnicy Włochy

2 (ESOG 233) - Zielona Aleja - Instalatorów cz 2
Między ulicą Instalatorów a torami kolejowymi na odcinku od przystanku autobusowego ‘Instalatorów-Kam 02 ’ do wysokości ul. Instalatorów 3A, znajduje się pas zieleni, którego zagospodarowanie pozwoli na efektywne korzystanie z niego przez mieszkańców.

3 (ESOG 1522) - Nowe nasadzenia drzew i krzewów na zieleńcu przy ul. Naukowej
Celem projektu jest stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej do odpoczynku dla mieszkańców.

10 (ESOG 1579) - Chodnik, śmietniki i ławki - Raków
Wykonanie chodnika przy ulicy Krakowiaków w dzielnicy Włochy, umożliwiającego bezpieczne dojście pracowników i mieszkańców tej okolicy do znajdujących się tutaj placówek. Dołożenie śmietników w okolicy WKD Raków w lokalizacjach o zwiększonym natężeniu ruchu, ponadto ustawienie kilku ławek.

22 (ESOG 1653) - Bezpieczny chodnik i kosze. Poprawa infrastruktury na Okęciu
Projekt zakłada remont/wymianę nawierzchni chodnika na ul. Radarowej po wschodniej stronie ulicy oraz postawienie 3 koszy na śmieci na ulicy Radarowej, Lechickiej i Sabały.

28 (ESOG 1828) - Ruch jednokierunkowy i więcej miejsc parkingowych na ul. Obywatelskiej
Projekt zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Obywatelskiej, na odcinku od ul. Chrościckiego do ul. Dekarskiej, oraz wyznaczenie równoległych miejsc parkingowych w pasie drogowym.

43 (ESOG 688) - Więcej zieleni na osiedlu Jadwisin
Projekt zakłada posadzenie róż przy chodnikach na osiedlu Jadwisin.