Zmiany wprowadzone

$h=Rowerowy i pieszy budżet obywatelski
$k=warszawa, budzet partycypacyjny
$a=Robert Buciak
$d=2022.06.14
$z=0
$o=
$b=

#Najciekawsze projekty

Od 15 do 30 czerwca 2022 r. możesz zagłosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na rok 2023. Wśród nich są dobre i ważne projekty piesze, rowerowe, dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego czy zieleni miejskiej. Przejrzeliśmy wszystkie projekty dopuszczone do głosowania.

Na stronie <a href="http://budzet2023.zm.org.pl">budzet2023.zm.org.pl</a> zebraliśmy te projekty, które uważamy za najciekawsze, najbardziej efektywne i innowacyjne. Projekty te przeszły już weryfikację formalną i szczegółową. Przed nimi najważniejszy etap - głosowanie mieszkańców. Wykorzystaj swój głos i namów do tego innych!

W tym roku szczególną uwagę proponujemy skupić na ogólnomiejskich i dzielnicowych projektach rowerowych. W wyniku wzrostu cen paliw ruch rowerowy w Warszawie znacznie wzrósł, a z nim potrzeba budowy i wyznaczenia nowej infrastruktury. Polecamy zagłosować szczególnie na kontraruch rowerowy w całym mieście oraz budowę zaległej infrastruktury rowerowej. Wiele zwycięskich projektów z poprzednich edycji nie udało się wykonać ze względu na wzrost cen i trzeba dołożyć do nich pieniędzy.

W dzielnicach wybieraliśmy w pierwszej kolejności projekty piesze i rowerowe. W kilku dzielnicach jest ich tak dużo, że musieliśmy wybierać najbardziej sensowne z nich. Jeśli te projekty nie wyczerpywały dostępnej puli, to wybieraliśmy projekty dotyczące zieleni miejskiej. Naszym zdaniem najbardziej wartościowe są te, które polegają na odbetonowaniu podwórek i ulic. Takie projekty umieściliśmy w naszym przewodniku po polecanych projektach. Co ważne, w żadnej dzielnicy suma wartości wybranych przez nas projektów nie przekracza dostępnej puli środków.

targowa-168-0251.jpg
Dzięki poprzednim edycjom budżetu obywatelskiego z projektów, które promowaliśmy:
<ul style="margin-left: 1em;">
<li>wybudowano i wyremontowano kilkadziesiąt kilometrów dróg dla rowerów,</li>
<li>wyznaczono m.in. pasy rowerowe na Ochocie, Targówku Mieszkaniowym i na Żoliborzu,</li>
<li>zalegalizowano dwukierunkowy ruch rowerów na wybranych ulicach jednokierunkowych w Śródmieściu, na Ochocie i w Ursusie,</li>
<li>wybudowano nowe chodniki i postawiono kilka tysięcy ławek</li>ławek,</li>
<li>zasadzono kilka tysięcy drzew w całym mieście.</li>
</ul>

# Jak głosować?

Zachęcamy do zapoznania się z opisami projektów i poparcia ich w głosowaniu. Przypominamy, możesz zagłosować na 10 projektów ogólnomiejskich i w jednej dzielnicy na maksymalnie 15 projektów. Nie musi to być dzielnica, w której mieszkasz. Wartość projektów nie ma w tym roku znaczenia.

Pamiętaj - głosować może każdy mieszkaniec Warszawy - również niepełnoletni. Nie trzeba być zameldowanym. Głosować można osobiście w urzędach dzielnic lub przez Internet na stronie:

<a href="https://bo.um.warszawa.pl/voting/welcome">bo.um.warszawa.pl/voting/welcome</a>

#Zobacz także

Więcej informacji o budżecie obywatelskim w Warszawie można znaleźć na stronie:
http://twojbudzet.um.warszawa.pl

Strony archiwalne:

http://budzet2022.zm.org.pl

http://budzet2021.zm.org.pl

http://budzet2020.zm.org.pl

http://budzet2019.zm.org.pl

http://budzet2018.zm.org.pl

http://budzet2017.zm.org.pl

http://budzet2016.zm.org.pl

http://budzet2015.zm.org.plZmiany oczekujace na akceptacje

$h=Rowerowy i pieszy budżet obywatelski
$k=warszawa, budzet partycypacyjny
$a=Robert Buciak
$d=2022.06.14
$z=0
$o=
$b=

#Najciekawsze projekty

Od 15 do 30 czerwca 2022 r. możesz zagłosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na rok 2023. Wśród nich są dobre i ważne projekty piesze, rowerowe, dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego czy zieleni miejskiej. Przejrzeliśmy wszystkie projekty dopuszczone do głosowania.

Na stronie <a href="http://budzet2023.zm.org.pl">budzet2023.zm.org.pl</a><b><a href="http://budzet2023.zm.org.pl">budzet2023.zm.org.pl</a></b> zebraliśmy te projekty, które uważamy za najciekawsze, najbardziej efektywne i innowacyjne. Projekty te przeszły już weryfikację formalną i szczegółową. Przed nimi najważniejszy etap - głosowanie mieszkańców. Wykorzystaj swój głos i namów do tego innych!

W tym roku szczególną uwagę proponujemy skupić na ogólnomiejskich i dzielnicowych projektach rowerowych. W wyniku wzrostu cen paliw ruch rowerowy w Warszawie znacznie wzrósł, a z nim potrzeba budowy i wyznaczenia nowej infrastruktury. Polecamy zagłosować szczególnie na kontraruch rowerowy w całym mieście oraz budowę zaległej infrastruktury rowerowej. Wiele zwycięskich projektów z poprzednich edycji nie udało się wykonać ze względu na wzrost cen i trzeba dołożyć do nich pieniędzy.

W dzielnicach wybieraliśmy w pierwszej kolejności projekty piesze i rowerowe. W kilku dzielnicach jest ich tak dużo, że musieliśmy wybierać najbardziej sensowne z nich. Jeśli te projekty nie wyczerpywały dostępnej puli, to wybieraliśmy projekty dotyczące zieleni miejskiej. Naszym zdaniem najbardziej wartościowe są te, które polegają na odbetonowaniu podwórek i ulic. Takie projekty umieściliśmy w naszym przewodniku po polecanych projektach. Co ważne, w żadnej dzielnicy suma wartości wybranych przez nas projektów nie przekracza dostępnej puli środków.

targowa-168-0251.jpg
Dzięki poprzednim edycjom budżetu obywatelskiego z projektów, które promowaliśmy:
<ul style="margin-left: 1em;">
<li>wybudowano i wyremontowano kilkadziesiąt kilometrów dróg dla rowerów,</li>
<li>wyznaczono m.in. pasy rowerowe na Ochocie, Targówku Mieszkaniowym i na Żoliborzu,</li>
<li>zalegalizowano dwukierunkowy ruch rowerów na wybranych ulicach jednokierunkowych w Śródmieściu, na Ochocie i w Ursusie,</li>
<li>wybudowano nowe chodniki i postawiono kilka tysięcy ławek,</li>
<li>zasadzono kilka tysięcy drzew w całym mieście.</li>
</ul>

# Jak głosować?

Zachęcamy do zapoznania się z opisami projektów i poparcia ich w głosowaniu. Przypominamy, możesz zagłosować na 10 projektów ogólnomiejskich i w jednej dzielnicy na maksymalnie 15 projektów. Nie musi to być dzielnica, w której mieszkasz. Wartość projektów nie ma w tym roku znaczenia.

Pamiętaj - głosować może każdy mieszkaniec Warszawy - również niepełnoletni. Nie trzeba być zameldowanym. Głosować można osobiście w urzędach dzielnic lub przez Internet na stronie:

<a href="https://bo.um.warszawa.pl/voting/welcome">bo.um.warszawa.pl/voting/welcome</a>

#Zobacz także

Więcej informacji o budżecie obywatelskim w Warszawie można znaleźć na stronie:
http://twojbudzet.um.warszawa.pl

Strony archiwalne:

http://budzet2022.zm.org.pl

http://budzet2021.zm.org.pl

http://budzet2020.zm.org.pl

http://budzet2019.zm.org.pl

http://budzet2018.zm.org.pl

http://budzet2017.zm.org.pl

http://budzet2016.zm.org.pl

http://budzet2015.zm.org.pl